JUDr. Daniela Gavorníková
Mgr. Monika Kidonová
advokátska kancelária

Advokátska kancelária je združením advokátov, pričom právne služby poskytujeme v slovenskom a v anglickom jazyku. Právne služby poskytujeme v nasledovných oblastiach:

  • Občianske právo
  • Pracovné právo
  • Správne právo
  • Obchodné právo
  • Právo nehnuteľností
  • Rodinné právo
  • Stavebné právo
  • Partner verejného sektora 
Gavornikova
JUDr. Daniela Gavorníková
advokátka

+421 905 781 008

Kidonova
Mgr. Monika Kidonová
advokátka

+421 911 905 483

O nás

V roku 2006 ukončila Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, advokátske skúšky zložila v roku 2011 a rigoróznu skúšku zložila v roku 2012. Počas svojej praxe pracovala ako advokátsky koncipient vo významných advokátskych kanceláriách, kde sa venovala najmä obchodnému právu, pracovnému právu, právu nehnuteľností a komplexnému poradenstvu pre slovenské ako aj zahraničné obchodné spoločnosti. V súčasnosti vykonáva všeobecnú právnu prax so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo nehnuteľností.

JUDr. Daniela Gavorníková

advokátka

V roku 2008 ukončila Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a advokátske skúšky zložila v roku 2015. Počas svojej praxe pracovala ako interný právnik v obchodnej spoločnosti, následne ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä obchodnému právu, pracovnému právu, právu nehnuteľností a komplexnému poradenstvu pre slovenské ako aj zahraničné obchodné spoločnosti. V súčasnosti vykonáva všeobecnú právnu prax so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo nehnuteľností.

Mgr. Monika Kidonová

advokátka

Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti stavebníctva a nehnuteľností:

SK studio s.r.o

Ing. arch. ŠTEFAN KVIATKOVSKÝ
 architektonicko projekčné služby    

geoaxis, s. r. o.
Ing. Peter Turčány

autorizovaný geodet a kartograf

Kde nás nájdete ?

M. R. Štefánika 64, budova JADRAN, 036 01 Martin,

© Copyright 2022 www.akgk.sk

Testimonials

Themes in the Mobirise website builder offer multiple blocks: intros, sliders, galleries, forms, articles, and so on. Start a project and click on the red plus buttons to see the blocks available for your theme.

Mobirise Website Builder

Martin Smith

Client

You can have multiple pages in each project in Mobirise website builder software. Don't forget to set links to your pages after creating them. You can use menu blocks to create navigation for your site visitors.

Mobirise Website Builder

Jessica Brown

Client

Made with ‌

HTML Code Creator